Rasbpberry Pi 3B+, Pi Camera, USB GPS/Glonass - Lepší vyzkoušet než studovat

Your Name
Přejít na obsah

Rasbpberry Pi 3B+, Pi Camera, USB GPS/Glonass

Raspberry 3 B+Měření tlaku, teploty a vlhkosti
Modul BME280 měří tlak, teplotu a vlhkost a je přímo předurčený pro Raspi a sběr dat.
Moje snaha bude naměřené hodnoty ukládat v určitém intervalu na disk. Interval si nastavím opět pomocí Crontabu (plánovače úloh), který mi bude spouštět příslušný skript.
Připojení BME k Raspi
Senzor připojíme k raspi podle následujícího obrázku:

Pak si na Raspi nainstalujeme smbus2. Do terminálu zadáme

pip install smbus2
Python skript bme280_sample.py nám v terminálovém oknu vypíše aktuální teplotu, absolutní tlak a vlhkost:
(Skript "bme280_sample.py" je k dispozici jako *.rar soubor zde.)


#coding: utf-8

from smbus2 import SMBus
import time

bus_number  = 1
i2c_address = 0x76

bus = SMBus(bus_number)

digT = []
digP = []
digH = []

t_fine = 0.0


def writeReg(reg_address, data):
   bus.write_byte_data(i2c_address,reg_address,data)

def get_calib_param():
   calib = []
   
   for i in range (0x88,0x88+24):
       calib.append(bus.read_byte_data(i2c_address,i))
   calib.append(bus.read_byte_data(i2c_address,0xA1))
   for i in range (0xE1,0xE1+7):
       calib.append(bus.read_byte_data(i2c_address,i))

   digT.append((calib[1] << 8) | calib[0])
   digT.append((calib[3] << 8) | calib[2])
   digT.append((calib[5] << 8) | calib[4])
   digP.append((calib[7] << 8) | calib[6])
   digP.append((calib[9] << 8) | calib[8])
   digP.append((calib[11]<< 8) | calib[10])
   digP.append((calib[13]<< 8) | calib[12])
   digP.append((calib[15]<< 8) | calib[14])
   digP.append((calib[17]<< 8) | calib[16])
   digP.append((calib[19]<< 8) | calib[18])
   digP.append((calib[21]<< 8) | calib[20])
   digP.append((calib[23]<< 8) | calib[22])
   digH.append( calib[24] )
   digH.append((calib[26]<< 8) | calib[25])
   digH.append( calib[27] )
   digH.append((calib[28]<< 4) | (0x0F & calib[29]))
   digH.append((calib[30]<< 4) | ((calib[29] >> 4) & 0x0F))
   digH.append( calib[31] )
   
   for i in range(1,2):
       if digT[i] & 0x8000:
           digT[i] = (-digT[i] ^ 0xFFFF) + 1

   for i in range(1,8):
       if digP[i] & 0x8000:
           digP[i] = (-digP[i] ^ 0xFFFF) + 1

   for i in range(0,6):
       if digH[i] & 0x8000:
           digH[i] = (-digH[i] ^ 0xFFFF) + 1  

def readData():
   data = []
   for i in range (0xF7, 0xF7+8):
       data.append(bus.read_byte_data(i2c_address,i))
   pres_raw = (data[0] << 12) | (data[1] << 4) | (data[2] >> 4)
   temp_raw = (data[3] << 12) | (data[4] << 4) | (data[5] >> 4)
   hum_raw  = (data[6] << 8)  |  data[7]
   
   compensate_T(temp_raw)
   compensate_P(pres_raw)
   compensate_H(hum_raw)

def compensate_P(adc_P):
   global  t_fine
   pressure = 0.0
   
   v1 = (t_fine / 2.0) - 64000.0
   v2 = (((v1 / 4.0) * (v1 / 4.0)) / 2048) * digP[5]
   v2 = v2 + ((v1 * digP[4]) * 2.0)
   v2 = (v2 / 4.0) + (digP[3] * 65536.0)
   v1 = (((digP[2] * (((v1 / 4.0) * (v1 / 4.0)) / 8192)) / 8)  + ((digP[1] * v1) / 2.0)) / 262144
   v1 = ((32768 + v1) * digP[0]) / 32768
   
   if v1 == 0:
       return 0
   pressure = ((1048576 - adc_P) - (v2 / 4096)) * 3125
   if pressure < 0x80000000:
       pressure = (pressure * 2.0) / v1
   else:
       pressure = (pressure / v1) * 2
   v1 = (digP[8] * (((pressure / 8.0) * (pressure / 8.0)) / 8192.0)) / 4096
   v2 = ((pressure / 4.0) * digP[7]) / 8192.0
   pressure = pressure + ((v1 + v2 + digP[6]) / 16.0)  

   print "pressure : %7.2f hPa" % (pressure/100)

def compensate_T(adc_T):
   global t_fine
   v1 = (adc_T / 16384.0 - digT[0] / 1024.0) * digT[1]
   v2 = (adc_T / 131072.0 - digT[0] / 8192.0) * (adc_T / 131072.0 - digT[0] / 8192.0) * digT[2]
   t_fine = v1 + v2
   temperature = t_fine / 5120.0
   print "temp : %-6.2f ℃" % (temperature)

def compensate_H(adc_H):
   global t_fine
   var_h = t_fine - 76800.0
   if var_h != 0:
       var_h = (adc_H - (digH[3] * 64.0 + digH[4]/16384.0 * var_h)) * (digH[1] / 65536.0 * (1.0 + digH[5] / 67108864.0 * var_h * (1.0 + digH[2] / 67108864.0 * var_h)))
   else:
       return 0
   var_h = var_h * (1.0 - digH[0] * var_h / 524288.0)
   if var_h > 100.0:
       var_h = 100.0
   elif var_h < 0.0:
       var_h = 0.0
   print "hum : %6.2f %" % (var_h)


def setup():
   osrs_t = 1          #Temperature oversampling x 1
   osrs_p = 1          #Pressure oversampling x 1
   osrs_h = 1          #Humidity oversampling x 1
   mode   = 3          #Normal mode
   t_sb   = 5          #Tstandby 1000ms
   filter = 0          #Filter off
   spi3w_en = 0            #3-wire SPI Disable

   ctrl_meas_reg = (osrs_t << 5) | (osrs_p << 2) | mode
   config_reg    = (t_sb << 5) | (filter << 2) | spi3w_en
   ctrl_hum_reg  = osrs_h

   writeReg(0xF2,ctrl_hum_reg)
   writeReg(0xF4,ctrl_meas_reg)
   writeReg(0xF5,config_reg)


setup()
get_calib_param()


if __name__ == '__main__':
   try:
       readData()
   except KeyboardInterrupt:
       pass
Stažený skript rozbalíme do adresáře /home/pi/ a v terminálu zadáme příkaz

python bme280_sample.py

a na monitoru se nám objeví podobný údaj:

Aby se data zapisovala místo na monitor do souboru, použijeme jiný skript.

Skript "HPT.py" sbalený do rar archvu lze stáhnout zde. Rozbalíme jej na Raspi do adresáře /home/pi/. Do plánovače úloh pak přidáme příkaz

sudo python HPT.py

a nastavíme interval spouštění. Restartujeme.
Po restartu nám skript v adresáři /home/pi/ vytvoří soubor "result.csv" a bude do něj - podle zvoleného intervalu v Plánovači úloh - připisovat naměřená data.
zdroj: https://github.com/SWITCHSCIENCE/BME280/blob/master/Python27/bme280_sample.py
Návrat na obsah