Rasbpberry Pi 3B+, Pi Camera, USB GPS/Glonass - Lepší vyzkoušet než studovat

Your Name
Přejít na obsah

Rasbpberry Pi 3B+, Pi Camera, USB GPS/Glonass

Raspberry 3 B+
Napájení Raspi v autě
Napájení Raspberry v autě není zas až tak jednoduchá záležitost, pokud jej tedy chceme napájet
z palubní sítě. Tak například Raspberry 4, jak jsem nedávno zjistil, "bere" až 800 mA při provozu se všemi periferiemi (krom HDMI monitoru - s ním stoupne spotřeba až na hrdých 1,2 A).
I když provedeme shutdown, stále "bere" kolem 400 mA, což jsou 2 Watty. Abych zabránil úplnému vybití autobaterie, je třeba, když vozidlo (a tedy i Raspi) nepoužívám, aby se Raspi úplně odpojil od napájecího napětí. Našel jsem na netu spoustu možností, některé byly "zbastlené" na koleně, jiné používaly USV za několik stokorun, vlastně kolem tisíce korun.

Levná, na koleně zbastlená varianta.
Pokud máme zkušenosti s pájením, můžeme ušetřit několik stokorun. K následujícímu zapojení potřebujeme pouze programovatelné relé (GM Nr.:773-010), jedno 5V miniaturní spínací relé, obvod 555, pár diod a rezistorů a univerzální desku k pájení.

Funkce: Programovatelné relé lze nastavit tak, že když se na jeho vstupu objeví napětí ze zapalování ("za klíčkem zapalování, svorka 15), sepne na výstupu relé a tím se přivede napájecí napětí na Raspi a to nastartuje. Po vypnutí zapalování napětí zmizí, relé máme ale nastavené tak, že ještě po nějakou dobu drží kontakty sepnuté (třeba 80 sec. - můžeme nastavit) a dodává napětí pro Raspi. A během těchto 80 sekund musíme zajistit, že Raspi provede shutdown. Po 80 sekundách relé odpadne a odpojí Raspi od napájení kompletně.

Aby Raspi provedlo shutdown, musí na něm běžet skript shutdown.py a na příslušné GPIO piny musejí být připojeny spínací kontakty miniaturního relé. Cívka miniaturního relé je připojena na výstup časovače s 555, který pracuje jako zpožďovač.
Funkce zpožďovače: Zpožďovač je napájen napětím ze zapalování. Jakmile se objeví napájecí napětí, zpožďovač čeká asi 60 sekund (lze nastavit pomocí kombinace C1 a R1) a pak sepne miniaturní relé a tím spojí GPIO (GPIO5+GND) piny. Po vypnutí zapalování relé odpadne a na GPIO se objeví sestupná hrana napětí a skript shutdown.py spustí shutdown. Raspi se vypne a po chvíli programovatelné relé odpojí i napájecí napětí.

Zapojení je jednoduché, levné a hotové za jedno dopoledne. Má ale své nevýhody. Hlavní větev napájení programovatelného relé musí být připojena přímo na autobaterii nebo tam, kde se při startování motoru nepřerušuje napájení. Další nevýhoda je v tom, že pokud zapneme zapalování a pak si to "rozmyslíme" a zapalování vypneme, musíme čekat cca 80 sec., než proběhne celý cyklus a pak znova startovat.
Dražší varianta - MoPi2
Jednodušší, ale dražší varianta napájení Raspberry Pi v autě, je použití USV pro Rpi.

Návrat na obsah