Rasbpberry Pi 3B+, Pi Camera, USB GPS/Glonass - Lepší vyzkoušet než studovat

Your Name
Přejít na obsah

Rasbpberry Pi 3B+, Pi Camera, USB GPS/Glonass

Raspberry 3 B+
Napájení Raspi v autě - MoPi2
MoPi2 je rozšiřující deska pro Raspberry, která která pracuje jako USV, tedy zdroj nepřetržitého napájení. Vyčerpávající popis je zde a koupit ji lze v Rpishopu za cca 1050 Kč. Je tedy stejně drahá jako vlastní Raspi.

MoPi má podle popisu tři napájecí vstupy. Jeden "nabíjecí" a dva pro akumulátory. Všechny zdroje musí dodávat napětí vyšší jak 6,5V. Doba provozu na záložní akumulátory pochopitelně záleží na jejich kapacitě.  V konfiguračním menu lze jednotlivé akumulátory konfigurovat podle jejich napětí, chemie a počtu článků tak, aby při poklesu napětí na námi definovanou hodnotu Raspi včas vypnulo. Vše zařídí MoPi. Jak monitoring napětí, tak řádné vypnutí Raspi. Zařízení je koncipováno pro nepřetržitý provoz Raspi, 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Deska se dodává s předefinovanými hodnotami pro aku1 a aku2 a vychází se z toho, že uživatel použije dva paky po osmi článcích NiMH akumulátorů. Pokud tomu tak je, stačí MoPi2 nasunout na Raspi, nainstalovat příslušný software, připojit hlavní aku a zařízení zapnout. Od té chvíle by se Raspi neměl zastavit.

Záludnost skrývá konektor X1, který slouží k dobíjení aku2 (svorka X2 piny 2,3).
Do konektoru X1 totiž nemůžeme zapojit libovolnou nabíječku, ale jen a pouze tu, která umí použitý akumulátor na pozici X2-piny2,3 správně dobít. Přikladně, pokud právě jako aku2 použijeme 9V NiMH akumulátor a jako nabíjecí napětí na X1 použijeme 13,8V, akumulátor aku2 se nabíjí na toto napětí = nebezpečí exploze, požáru etc.
Pro dobíjení aku2 musí být splněny tyto podmínky:
- musí být připojena nabíječka na X1 (k nabíjení aku2 vhodná, která sama hlídá nabíjení)
- na pozici aku1 musí být akumulátor, který má vyšší napětí než nabíjený aku2.
- na pozici aku2 musí být dobíjený aku

Pro použití zařízení v autě by to znamenalo mít nabíječku pro osm NiMH článků na svorce X2-pin3,2 a na svorce X2-pin1,2 mít akumulátor s 12V. Pak by zařízení dobíjelo aku2.
Jediné pro mne smysluplné nasazení MoPi v autě je vyobrazeno dole. Na pozici aku1 (X1-piny1,2) je připojen trakční akumulátor 12V/12Ah a přímo k němu palubní napětí 13,8V ze svorky 15 (tedy z té, kde je napětí jen při zapnutém zapalování). Pak se akumulátor dobíjí napětím 13,8 - 14V, což jeho specifikace dovoluje.
V menu konfigurace MoPi2 musíme nastavit napětí, při kterém MoPi2 regulérně vypne raspi a pak sám sebe. V tomto menu se to dělá volbou typu připojeného akumulátoru a tam jsem narazil na problém. Pokud skutečně zvolím kyselinový 12V aku, dostanu tuto sadu klíčových napětí:

12,0 - 11,210 - 10,42 - 9,48 [mV].

Jednotlivé údaje o napětí značí toto:
<-12,0 -> 11,210 - akumulator je plně nabit, LED svítí modře
11,210 -> 10,42 - akumulátor je v pořádku, LED svítí zeleně
10,42 -> 9,48 - akumulátor je slabý, LED svítí červeně
9,48 -> MoPi2 zavede shutdown, Raspi vypne a pak sám sebe - LED bliká červeně
Uvedená napětí jsou pro mne nepřijatelná, obzvláště hodnota 9,48, kdy je aku hluboce vybit a ničí se.


Zkusil jsem jiná nastavení. Zvolil jsem kyselinový aku se sedmi články a to už vypadalo lépe, neboť jsem dostal řadu napětí:

14,0 - 13,080 - 12,16 - 11,06 [mV]
To už vypadá lépe a tatto napětí použitý akumulátor zvládá.
Nutno ještě dodat, že je třeba dle specifikace k aku omezit nabíjecí proud na cca 3,6A.


Samozřejmě lze tato napětí libovolně poskládat pomocí příkazové řádky, například:

mopicli -wc1 1 13800 12800 12000 10900

V tomto případě by se Raspi vypínalo při napětí akumulátoru 10,9V. Jenže provedeme-li toto nastavení v příkazové řádce, platí jen a pouze pro tu momentální session. Jakmile se celé zařízení vypne, nastavení jsou zapomenuta.
Toto zapojení s MoPi2 však má oproti zapojení zde jednu nevýhodu, musí mít tlačítko, kterým se zapíná. A pokud bude namontováno v autě, k jeho vypnutí s použitým 12V/12Ah dojde až za víc jak 10 hodin. Což nemusí být na závadu.
Návrat na obsah