Dashware - Lepší vyzkoušet než studovat

Your Name
Přejít na obsah

Dashware

Archiv > Videostamping
Dashware je program, který umožňuje na zaznamenané video zobrazit aktuální čas, rychlost, nadmořskou výšku a mnoho jiných, pomocí GPS loggeru zaznamenaných dat. Potřebujeme tedy minimálně dva zdroje. Videozáznam a GPS záznam cesty. To vše pak pomocí Dashware zpracujeme, zasynchronizujeme a vyrendrujeme finální video. Příklad zde.

Pracovní postup je následující. Před jízdou zapneme záznam videa a záznam GPS dat. Po dokončení záznamu vložíme data
do Dashware, vložíme na video ciferníky dle našeho výběru, zesynchronizujeme video a GPS data a máme hotovo. Klip pak vyrendrujeme do finální podoby.
Samozřejmě, tak jednoduché a rychlé to není.

Při výrobě podobných klipů máme několik dost choulostivých problémů. Zaprvé je to citlivost a přesnost GPS loggeru a zadruhé preciznost při časové synchronizaci videa a GPS dat. Na přiloženém ukázkovém videu je vidět, že například rychloměr ukazuje jistou rychlo, ačkoliv vůz stojí. To je zapříčíněno buď malou přesností GPS anebo nepřesností synchronizace. Citlivost GPS loggeru můžeme řešit jeho výměnou nebo lepším umístěním (ale na videu je vidět, že se pohybuje v zástavbě, takže příjem signálu je špatný). Synchronizaci můžeme zlepšit precizností naší práce. Dashware nabízí dva způsoby synchronizace GPS dat s videem. na bázi pohybu anebo na bázi času. Obé mi přišlo kostrbaté a proto jsem se rozhodl synchronizovat data svým způsobem, rovněž na bázi času.

Při snímání videa kamera zaznamenává čas záznamu, povětšinou ale jen při startu záznamu a jen do "exifu" souboru. Já tento běžící čas potřeboval na videu, proto Timestamping. Dole na okně je vidět, co jsem zamýšlel. Videoklip, který jsem "prohnal" programem IVE, má na sobě časové razítko. K tomu jsem přidal pomocí Dashware další časové razítko, tentokrát ale z GPS loggeru a taháním časové osy dole vpravo pod mapou jsem se snažil srovnat obě časová razítka na stejnou hodnotu. Na sekundu přesně.
Pokud tedy máme zasynchronizováno, můžeme GPS časové razítko odstranit a klip vyrendrovat.
Já volím jinou cestu.
Dole pod mapou je ještě údaj o offsetu (tedy posunu videa a GPS dat po synchronizaci). To si poznamenám, GPS data ponechám
a videoklip vyměním za originál - tedy bez časového razítka z IVE. Předpokladem ovšem je, že obě videa jsou jinak identická. Pak jen táhelkem dorovnám offset, který sjem si předtím poznamenal. Proč tak dělám? No mám pak kontrolu, že všechny údaje vypaúdají stejně (řez písma, velikost atd.) Nehledě na to, a nevím proč, Dashware vždycky zkolaboval, když jsem chtěl vyrendrovat video z IVE.
Ukázka videa
Návrat na obsah